Koeling

 

Koeling

EXPO-NET Danmark A/S levert al vele jaren verschillende filtermedia voor het koelen van verschillende vloeistoffen. Algemeen bekend is dat koeling direct proportioneel is met het oppervlakte en het volume per unit. Dit betekent dat een filtermedium met een groot oppervlakte ook een groot verdampingsoppervlakte heeft waardoor de warmte aan de vloeistof onttrokken kan worden.

Verder is het belangrijk dat het filtermedium een groot zelfreinigend vermogen heeft en dat het op een manier is gemaakt dat lucht makkelijk door het het filtermedium kan stromen.

Het kiezen van het filtermedium voor koeling hangt daarom af van de te koelen vloeistof.

Het meest toegepaste type voor het koelen van vloeistoffen is BIO-BLOK® 100, 54 x 54 x 55 cm, dat overeenkomt met een oppervlakte van 100 m2/m3 in droge toestand.We verwijzen hierbij naar de algemene informative over BIO-BLOK®.

We wijzen U erop dat EXPO-NET Danmark A/S in staat is om speciale koelingselementen op specificatie van de klant te produceren.

Kernenergiecentrales
De kernenergiecentrale van Elektrabel Doell, België is het grootste project dat EXPO-NET Danmark A/S heeft voorzien van koelelementen.

De centrale heeft twee koeltorens met een diameter van Ø 65 m en een hoogte van ongeveer 70 m. In elke koeltoren zijn ongeveer 17.000 m3 cooling blocks are installed.
Koelelementen
Een speciaal ontworpen koelelement met de afmetingen 110 x 55 x 45 cm.

De opdracht was een een medium te ontwikkelen dat het koelwater kan reinigen zonder dat de vaste deeltjes worden vastgehouden welke in deze specifieke toepassing zitten.