Ventilation

 

Ventilation

En række forskelligeartede produkter, der tillader ventilation, men forhindrer sne, insekter, fugle og lignende i at trænge ind.

Snefangsrør Klik her
Huset holdes sundt ved at forhindre fygesne og samtidig gives en god udluftning.
» Læs mere

Udluftningskanal/ ventilationsskakt
Net, der afskærmer mod fugle. Ved montering af net forhindres fugle i at flyve ind i udluftningskanaler og lignende. Vi anbefaler vores type 35.

Kontakt os for nærmere oplysninger.
Sne- og fuglestop
En effektiv løsning på at holde fygesne, fugle samt insekter ude fra loftsarealer.
» Læs mere


Ventilationsrør Klik her
Ventilationsrør sørger for, at luftspalten mellem isoleringen og undertaget holdes fri.

Derved sikres en god ventilation af det kolde loft, og samtidig lukkes der effektivt af for fugle og smådyr.
» Læs mere

Studsfugerør Klik her
Ventilation tillades, hvorimod insekter m.m. forhindres i at kravle ind i husets hulmur.
» Læs mere