Ventilation

 

Ventilation

En række forskelligeartede produkter, der tillader ventilation, men forhindrer sne, insekter, fugle og lignende i at trænge ind.

Insektnet Klik her
Net der effektivt beskytter mod
indtrængning af myg, fluer og andre insekter og småkryb. Samtidig tillader nettet en god friskluftcirkulation.
» Læs mere
Ventilationsrør Klik her
Ventilationsrør sørger for, at luftspalten mellem isoleringen og undertaget holdes fri.

Derved sikres en god ventilation af det kolde loft, og samtidig lukkes der effektivt af for fugle og smådyr.
» Læs mere


Snefangsrør Klik her
Bygninger holdes sunde ved at forhindre fygesne og samtidig gives en god udluftning.
» Læs mere
Vindbrydende net Klik her
Forskellige typer net, der skærmer mod vinden, mens ventilationseffekten bibeholdes.
» Læs mere

Udluftningskanal/ ventilationsskakt
Net, der afskærmer mod fugle. Ved montering af net forhindres fugle i at flyve ind i udluftningskanaler og lignende. Vi anbefaler vores type 35.

Kontakt os for nærmere oplysninger.