Spildevandsrensning

 

Spildevandsrensning

Produktionen af EXPO-NET's BIO-BLOK® elementer startede helt tilbage i starten af 1980'erne.

I årenes løb er der blevet udarbejdet en hel del dokumentation vedrørende BIO-BLOK® elementerne og deres anvendelsesområder, og vi har valgt at holde det meste af dette materiale på engelsk.

Vi henviser derfor til vores hjemmeside vedrørende BIO-BLOK® -
www.bio-blok.com

For overskuelighedes skyld har vi dog valgt at oversætte hovedoverskrifterne med links til de relevante engelske sider, hvis der ikke findes en dansk version.
Aerobe filtre
Aerobic Filters

Anaerobe filtre
Anaerobic Filters

Kontaktfiltrering
Contact Filtratration

Nedsivning
Nedsivning

Opiltning/afgasning
Aeration/Degassing

Rislefiltre
Trickling Filters

Rotorfiltre
Rotor Filters