Dykket, ubeluftet filter

Dykket, ubeluftet filter

Anvendelse af dykkede, ubeluftede filtre i akvakulturen er blevet mere udbredt i nyere tid, idet dette system anvendes til følgende typer af renseanlæg:

♦    Kontaktfiltrering anvendes, hvor der ønskes et lavt indehold af suspenderende stoffer samtidig med, at der også ønskes en mindre omsætning af organiske stoffer og en omsætning af kvælstof-forbindelser. Til dette brug anvendes hovedsageligt BIO-BLOK® 200 og BIO-BLOK® 300. Mere information kan findes under bundfældning vedrørende spildevand - klik her
♦    Anaerobe anlæg, hvor der ønskes en denitrifiation. Mere information kan findes under anaerobe anlæg vedrørende spildevand - klik her

Dimensionering af renseanlæg til akvakulturen er baseret på, hvor mange kg foder der bliver udfodret pr. dag, og dermed baseret på en årlig produktionskapacitet. I de fleste recirkuleringsanlæg anvendes tørfoder i forskellige kvaliteter, og det er ud fra dette tørfoder, man har mulighed for at beregne, hvor store stofkoncentrationer der skal omsættes ud fra en given produktionskapacitet.

Som en tommelfingerregel kan der forventes følgende stofkoncentrationer i vandet ved udfodring af 1 kg tørfoder:

     30-50 g NH4 / kg foder
     0,3-0,6 kg BOD / kg foder
     0,35-0,8 kg CO2 / kg foder
     0,2-0,4 kg alkalinitet / kg foder
     0,12 kg SS (tørstof) / kg foder eller
     3 l slam (tørstof 4 %) / kg foder

Til biologisk nedbrydning af ovennævnte stoffer anvendes hovedsagelig BIO-BLOK® 100 og BIO-BLOK® 150, når der er tale om organiske stoffer (BOD). Er der tale om ammoniak (NH4), anvendes hovedsagelig BIO-BLOK® 200 og BIO-BLOK® 300.

Bemærk, at det er vigtig at fokusere på den biologiske tilgængelige overflade, idet omsætningen i et renseanlæg udelukkende er baseret på denne overflade i kombination med vandtemperaturen.

     BIO-BLOK® 100 har en biologisk tilgængelig overflade fra 100 til 366 m2/m3
     BIO-BLOK® 150 har en biologisk tilgængelig overflade fra 150 til 507 m2/m3
     BIO-BLOK® 200 har en biologisk tilgængelig overflade fra 200 til 426 m2/m3
     BIO-BLOK® 300 har en biologisk tilgængelig overflade fra 300 til 560 m2/m3

Teknisk specifikationer kan findes under filtermedie vedrørende spildevand - klik her


For at læse mere, klik venligst på nedenstående link (findes kun på engelsk):

Aquaculture