Forslag til licitationstekst

 

Forslag til licitationstekst

Forsinkelsesbassinets rumfang skal etableres af BIO-BLOK® 80 HD GF elementer eller lignende netrørselementer. Elementerne skal være fremstillet af sammensvejsede, lodretstående netrør, som er produceret i polyethylen med en
modulstørrelse på (B x L x H) ca. 54 x 54 x 55 cm. Elementerne skal kunne modstå en jævn, lodret belastning på maximum 15 tons pr. m2, og hulrumsprocenten skal være på ca. 95 %.

Tilløbsrøret til bassinet skal være en Ø 400 mm PVC ledning, hvor der for hver 0,5 m er boret et Ø 100 mm hul i toppen af røret. Toppen af tilløbsrøret placeres i bunden af bassinet. Af hensyn til vandets erosion og bassinets fundering skal tilløbsledningen omstøbes. Derefter udlægges geotekstil, hvorefter hullerne i geotekstilen kan tildannes.

Bassinet skal indpakkes i geotekstil (fiberdug). I bunden af bassinet kan anvendes et geotekstil som typar SF27. På bassinet top og sider skal der dog anvendes en kraftigere geotekstil som typar SF56. Bassinet skal omkringfyldes på alle sider inklusiv top med mindst 20 cm stabilgrus eller tilsvarende.

Netrørselementerne skal stables ved hjælp af stabelledere og samles med rustfrie hæfteklammer for at sikre god stabilitet i bassinet. Der skal anvendes mininum 2 stk. rustfrie hæfteklammer på hver sidekant, som skal samles.

Til samling af elementerne i lagopbygningen skal der anvendes 2 stk. stabelledere pr. netelement i yderelementerne af bassinet. I alle øvrige netrørselementer anvendes der 1 stk. stabelleder pr. element.

Påfyldning af sand og bundens opbygning skal udføres, så de krav, som ovenstående konstruktion stiller, opfyldes, dog skal påfyldningen m.m. komprimeres til minimum 95 % standard proctor (Isotopmetoden).

Bassinet skal udluftes i toppen til nærmeste brønd via minimum 1 stk. Ø 110 mm PVC rør.