Hvad er et forsinkelsesbassin?

 

Hvad er et forsinkelsesbassin?

Et forsinkelsesbassin er et bassin, som bygges i forbindelse med store regnvandsafledninger. Formålet er at forsinke regnvandet, således at man pr. tidsenhed enten leder en mindre vandmængde ud i recipienten eller til de bagvedliggende ledningssystemer, eller at man får mulighed for at fortsætte med en mindre ledningsdimension. 

Forsinkelsesbassiner kan udformes som lukkede eller åbne bassiner. Lukkede bassiner kan udføres i beton eller plastkassetter. Udføres bassinerne i beton, vil de normalt være dyrere, samtidig med at den biologiske renseeffekt ikke vil kunne opstå. Udføres forsinkelsesbassinerne derimod i BIO-BLOK® elementer, vil der opstå en biologisk rensende effekt, som skyldes den store overflade, hvorpå de rensende mikroorganismer kan sidde på. For flere detaljer, se under afsnittet Miljøfordele. » Læs mere

Åbne forsinkelsesbassiner udføres normalt som jordbassiner, og denne type bassiner er normalt billigst at udføre. Jordbassinerne kan udformes med blivende vand, således at de bliver integreret som naturlige landskabsdele. Samtidig kan der etableres effektive olie- og sandfang, og hvis det ønskes, kan bassinerne kombineres med grønne beplantninger, der er med til at nedbryde den forurening, som kan komme med overfladevandet. 

Her kan BIO-BLOK® elementer indbygges med stor fordel, idet det her kun er fantasien, der sætter grænser. 

Hvorfor arbejde imod naturen, når man kan arbejde med naturen.

For at læse mere, klik på nedenstående ikoner for at downloade følgende prospekter:
 

Eksempel på et integreret regnvandsbassin/vådområde:

Klik her


Eksempel på en kombination af nedsivningsanlæg og forsinkelsesbassin:

Klik her

 

Forslag til et åbent regnvandsbassin:

Klik her