Produktdata

 

Produktdata

BIO-BLOK® 80 HD GF (den forstærkede BIO-BLOK®) er fremstillet af det uforgængelige materiale polyethylen, og de er opbygget som firkantede blokke bestående af sammensvejsede netrør. 

De sammensvejsede netrørs opbygning betyder, at BIO-BLOK®elementerne får en høj hulrumsprocent samtidig med, at BIO-BLOK®elementerne kan modstå store trykpåvirkninger.

BIO-BLOK® 80 HD GF produceres som standard i størrelsen 54 x 54 x 55 cm, og en standardblok vejer ca. 9 kg. 

Bemærk, at hvis forsinkelsesbassinet ikke udføres med en vandtæt membran, kan den jord, som indbygges omkring bassinet, blive vandfyldt. Derved kan jorden miste bæreevne, hvilket kan betyde, at sidetrykket på BIO-BLOK® elementet bliver for stort. Dette kan imødegås ved at anvende sunde tilfyldningsmaterialer, og ved eventuelt at forbedre jordens bæreevne ved at armerer jorden med et plastnet som f.eks. EXPO1211 Std. For at se eksempel på forstærkning af udgravning, klik på nedenstående ikon.

Klik her

Den forstærkede BIO-BLOK® er velegnet i områder, hvor der kan forekommer kraftige trykpåvirkninger som f.eks.:
  • Parkarealer
  • Vejarealer
  • Dybtliggende faskiner
  • ForsinkelsesbassinerBIO-BLOK® 80 HD GF

  Tekniske specifikationer:
    BIO-BLOK® 80 HD GF
  Dimension (BxLxH)   54 x 54 x 55 cm
  Antal elementer pr. m3   6,23 stk.
  Volumen   0,160 m3
  Hulrumsprocent   95 %
  Vandvolumen   0,152 m3
  Vægt   9 kilo
  Vægtfylde   0,95
  Max lodret trykbelastning   ≤ 15 t pr. m2
  Max vandret trykbelastning   ≤ 1 t pr. m2
  VVS-nummer   191894.180
Alle værdier er cirka-værdier.