Rør-tilslutninger

 

Rør-tilslutninger

Det er meget vigtigt at vælge den rigtige rør-tilslutning til forsinkelsesbassiner. Vi anbefaler derfor kun at anvende den viste rør-tilslutning (se nederst på siden), hvor tilførsel af tilløbsvand og afløbsvand sker via et rør, som ligger under BIO-BLOK® elementerne.

Fordelene ved dette system er mange bl.a. de følgende:
  • Systemet er stort set selvrensende, idet sand m.m. har svært ved at komme ind i BIO-BLOK® elementet. Ved indløb af vandet i bassinet skal dette sand løftes op af den opadgående vandstrøm, samtidig med at der er en vandretgående vandstrøm, som hele tiden løber gennem røret via vandbremsen. Ved afløb af vandet fra bassinet løber vandet blot modsat, dvs. fra bassinet via hullerne i røret og væk. Hvis der skulle være kommet sand m.m. ind i systemet via indløb af vandet, vil dette blive skyllet ud igen.
  • Kommer der sand i systemet, vil dette sand ligge i røret under BIO-BLOK® elementerne. Sandet kan let fjernes med en slamsuger via en af de to gennemløbsbrønde.
  • Vandstanden i forsinkelsesbassinet kan inspiceres i en af de to gennemløbsbrønde.
  • Til- og afløbsledningen kan fjernsynsinspiceres.
For at se den anbefalede tilslutning, klik på nedenstående ikon.

Klik her