Dimensionering ved hjælp af IDA Spildevandskomitéens Skrift nr. 25

 

Dimensionering ved hjælp af IDA Spildevandskomitéens Skrift nr. 25

Vi henviser til afsnittet vedrørende Dimensionering ved hjælp af regneark, hvor også nedsivningsskemaet fremgår. » Læs mere

Dette materiale er beregnet ud fra Skrift nr. 25 samt en overbelastning af faskinen på max. 1 gang pr. år (T = 1).

Skulle der være behov for andre T-værdier eller andre forudsætninger, henvises til afsnittet vedrørende Vidste du, at du kan få hjælp til dimensionering. » Læs mere