Hjælpemidler til en god drift af faskiner - fiberdug m.m.

 

Hjælpemidler til en god drift af faskiner - fiberdug m.m.

Det er meget vigtigt, at man forhindrer, at blade, sand m.m., som kan opsamles på tagflader og i tagrender, ikke bliver ført ind i faskiner, da disse materialer kan være medvirkende til, at tilløbsledningen stopper, eller at faskinens hulrum ganske enkelt bliver fyldt op. 

Dertil anvendes forskellige hjælpmidler:
 

Tagrendenet

EXPO-NET tagrendenet er en effektiv og let løsning, der forhindrer blade m.m. i at komme ind i systemet. For yderlige oplysninger om vores tagrendenet, se afsnittet Tagrendenet under Bygge & anlæg. » Læs mere


Tagbrønd

Der findes tagbrønde af beton og plast og i forskellige dimensioner og formålet med disse er at tilbageholde sand og blade m.m. fra tagvandet, før det løber til faskinen.

Vi  henvises til relevante hjemmesider som f.eks. Uponors
 

Fiberdug

I forbindelse med etablering af faskiner af plastmaterialer m.m. anvendes fiberdug af forskellige typer for at forhindre, at der kommer sandforekomster ind i faskinen. Generelt anvendes de tyndeste typer af fiberdug, som dermed også har den højeste vandgennemgang – f.eks. DuPont Typar SF27. Alligevel sker det af og til, at fiberdugen stopper til, således at vandet har svært ved at trænge ud i jorden, som jo var formålet med faskinen. 

I de tilfælde, hvor fiberdugen stopper til, sker det altid steder, hvor der forekommer finkornet materiale kombineret med lerpartikler eller oliepartikler, der sætter sig i fiberdugen. Selvom der er etableret acceptable bundfældningsanlæg, kan denne tilstopning af fiberdugen alligevel ske. 

Løsningen på dette problem er at anvende sten i ærtestørrelse i stedet for en fiberdug. BIO-BLOK® 80 HD G er opbygget af lodretstående netrør med en diameter på ca. 7 cm. De yderste netrør, der har berøring med jorden, fyldes derfor blot op med små sten, som så vil virke som et groft filter i stedet for fiberdugen. Efterfyldningen af udgravningen fra etableringen af faskinen bør naturligvis udføres med så grove materialer, at indtrængning af fyldningsmateriale til faskinen – gennem gruset – undgås. Se nedenstående principtegning.Med ovenstående løsning undgår man de problemer, der f.eks. kan opstå med tilsvarende, konkurrerende produkter (se nedenstående), som selvom de kan TV-inspiceres og spules, er umulige at rense vha. en spuler, da spulerens vandstråler ikke vil kunne komme i direkte kontakt med fiberdugen. Endvidere kan evt. aflejret slam ikke samles op, da slammet vil ligge mellem rørkonstruktionen og faskinens bund.Konklusionen er, at benytter man EXPO-NET’s forslag, får man den absolut mest driftssikre løsning med de bedste muligheder for at undgå tilstoppede faskiner.

For nærmere oplysninger om DuPont Typar, besøg Byggros' hjemmeside »Læs mere eller klik på nedenstående ikon 

Klik her