Montering, tilbehør og komprimeringskrav

 

Montering, tilbehør og komprimeringskrav

Montering og tilbehør

Det er både enkelt og hurtigt at etablere små og store faskiner med BIO-BLOK® elementer. Hullet graves, og bunden afrettes.

Herefter udlægges geotextil (fiberdug), og elementerne sættes på plads. til- og afløb fra faskinen etableres, hvorefter denne tildækkes og indpakkes på sider og i top med fiberdug. Vi anbefaler, at fiberdugen perforeres i bunden af faskinen, og dette gøres meget let gennem de lodretstående netrør.

Når faskinen (inkl. fiberdug) er etableret, dækkes denne med ca. 10 cm rent sand, således at fiberdugen er beskyttet mod skarpe sten eller lignende. Er der tale om belastede områder eller dårligt fyld, anbefales det at forstærke konstruktionen med et plast armeringsnet, f.eks. EXPO1211 Std. Dette net udlægges på det nævnte sandlag. Derved sikrer man sig, at fiberdugen vil forblive intakt samtidig med, at man opnår en mere ensartet og jævn fordelt belastning. Se eventuelt principskitser under afsnittet Udformning af faskiner ved at klikke på efterfølgende link. » Læs mere


Faskine under etablering


Alle BIO-BLOK® elementer skal samles med rustfrie stålclips. EXPO-NET udlåner gerne efter aftale hæftepistol til samling af de enkelte elementer og leverer efter ønske rustfrie hæfteklammer.


Hæftepistol og -klammerSammenhæftede elementer


Såfremt faskinen opbygges i flere lag, skal der anvendes stabelledere, som forhindrer, at lagene forskydes i forhold til hinanden. BIO-BLOK® faskiner kan – afhængig af jordbelastningen – opbygges i flere lag. Se nærmere oplysninger under afsnittet om Produktdata ved at klikke på efterfølgende link. » Læs mere


BIO-BLOK® stabelleder


BIO-BLOK® stabelledere er afrundede i enderne i en konisk facon, hvilket bevirker, at montering af ovenforliggende elementer sker hurtigt og enkelt. Stabelledernes koniske ender ”fanger” rørenderne i det ovenfor liggende element ved placeringen af elementet.


Montering af stabelleder


Anvendelsen af stabelledere i faskiner med elementer i flere lag bevirker, at bassinets elementer fungerer som en samlet og låst enhed, hvilket er medvirkende årsag til den lette arbejdsgang ved etablering af faskinerne.


Faskine låses med stabelleder


Alle vandrette samlinger mellem elementerne skal låses med rustfrie stålclips. Derved fås en stærk og fleksibel konstruktion, som vil kunne optage de variable belastninger fra det omkringliggende jordlag, uden at der opstår brud på elementernes netrørs-konstruktioner.


BIO-BLOK® monteret med stableleder


Komprimering 

Komprimering af jord i forbindelse med etablering af BIO-BLOK®elementer

Som udgangspunkt vil den opgravede jord kunne genanvendes som omkring- og tilfyldningsmateriale, da såvel friktions- og kohæsionsjord kan anvendes. Kohæsionsjord vil som regel medføre større sætninger end friktionsjord. Ligeledes vil indholdet af sten i omkringfyldningsmaterialet kunne medføre, at der vil kunne opstå punktdeformationer. Opfylder det opgravede materiale de følgende krav, og kan de opsatte krav til komprimering overholdes, kan materialet anvendes til genindbygning. Det anbefales, at der udføres skærpet tilsyn under denne installationsfase.


Komprimering af råjord
Råjord skal indbygges/komprimeres til følgende gennemsnitlige krav bestemt på mindst tre prøver, og ingen enkeltværdier må være mindre end 3 % under gennemsnitskravet.

    Kontrolmetode
    Isotopmetode Sandefterfyldning
a)  Råjordsplanum under råjordsfyld 92 % S. P. 94 % S. P.
b)  Råjordsplanum under sandfyld 95 % S. P. 97 % S. P.
c) Råjordsplanum under bundsikringsgrus 96 % S. P. 98 % S. P.
d) Råjordsfyldning i terræn 92 % S. P. 94 % S. P.
e) Råjordsfyldning i vejdæmning - dybde > 2 m 92 % S. P. 94 % S. P.
f) Råjordsfyldning i vejdæmning - dybde ≤ 2 m 92 % S. P. 94 % S. P.

Referenceværdi fastsættes ved Standard Proctor (S.P.) forsøg bestemt på laboratorium.Komprimering af sandfyld
Sandfyld skal indbygges/komprimeres til følgende gennemsnitlige krav bestemt på mindst tre prøver. Ingen enkeltværdier må være mindre end 3 % under gennemsnitskravet.

  Kontrolmetode
Isotopmetode Sandefterfyldning
a)  Sandfyld i installationsgrøft/installations-udgravning i terræn 93 % S. P. 95 % S. P.
b)  Sandfyld i installationsgrøft/installations-udgravning i belægningsområder – 
let trafik (cykelsti/fortov m.m.)
95 % S. P. 97 % S. P.
c) Sandfyld i installationsgrøft/installations-udgravning i belægningsområder – 
tung trafik (veje)
98 % S. P. 100 % S. P.
d) Sandfyld i belægningsområder – 
let trafik (fortove, cykelstier m.m.)
95 % S. P. 97 % S. P.
e) Sandfyld i belægningsområder – 
tung trafik (veje)
98 % S. P. 100 % S. P.
f) Sandfyld til sandpudefundering (bærende vægge) 98 % S. P. 100 % S. P.
g) Sandfyld i bygningsområder – 
let gulvlast (boligbebyggelse)
96 % S.P. 98 % S.P.
h) Sandfyld i bygningsområder – 
tung gulvlast (industribebyg)
98 % S.P. 100 % S.P.
i) Sandfyld udenfor bygningsområder 93 % S.P. 95 % S.P.

Referenceværdi fastsættes ved Standard Proctor (S.P.) forsøg bestemt på laboratorium.Komprimering af bundsikringsgrus
Bundsikringsgrus skal indbygges/komprimeres til følgende gennemsnitlige krav bestemt på mindst tre prøver. Ingen enkeltværdier må være mindre end 3 % under gennemsnitskravet.

  Kontrolmetode
Isotopmetode Sandefterfyldning
a)  Bundsikringsgrus under belægninger – 
let tryk (fortove/cykelstier m.m.)
95 % S. P. 97 % S. P.
b)  Bundsikringsgrus under belægninger – 
tung trafik (veje)
95 % S. P. 97 % S. P.

Referenceværdi fastsættes ved Standard Proctor (S.P.) forsøg bestemt på laboratorium.


Komprimering af stabilt grus
Stabilt grus skal indbygges/komprimeres til følgende gennemsnitlige krav bestemt på mindst tre prøver. Ingen enkeltværdier må være mindre end 2 % under gennemsnitskravet.

  Kontrolmetode
Isotopmetode Sandefterfyldning
a)  Stabilt grus i byggepladsvej 93 % M. P. 96 % M. P.
b)  Stabilt grus under belægninger – 
let tryk (fortove/cykelstier m.m.)
92 % M. P. 95 % M. P.
c) Stabilt grus under belægninger – 
tung trafik (veje) (fortove/cykelstier m.m.)
94 % M.P. 97 % M.P.

Referenceværdi fastsættes ved Modificeret Protor (M.P.) eller ASTM-vibrationsindstampning bestemt på laboratorium.


Forstærkning af udgravning

EXPO-NET har udarbejdet et eksempel på, hvordan man kan forstærke en udgravning.

For at se eksemplet, klik på nedenstående ikon.

Klik herKilde til tekst vedrørende komprimering:
Vejdirektoratets normer