Rådgivning, spørgsmål og svar

 

Rådgivning, spørgsmål og svar

Teknisk assistance


Vores ingeniører står gerne til rådighed med rådgivning omkring dimensionering og etablering af en BIO-BLOK® faskine. 

Rådgivningen er naturligvis gratis og uforpligtende.

Denne rådgivning omfatter også råd og vejledning med hensyn til større beboelsesområder, hvor der ønskes integrerede nedsivningsløsninger og/eller forsinkelsesbassiner, som kan omfatte grønne løsninger med vådområder og beplantede åbne forsinkelsesbassiner. 

Skulle du stå med sådanne udfordringer og i den forbindelse måtte ønske inspiration til projektet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Henvendelse kan ske til:

EXPO-NET Danmark A/S
Georg Jensens Vej 5
DK-9800 Hjørring

Tel.: +45 98 92 21 22
Fax: +45 98 92 41 89

E-mail: assistance(at)expo-net.dk 


Spørgsmål og svar i forbindelse med etablering af en BIO-BLOK®faskine 

Sp.: Hvilken fiberdug anbefales?
Sv.: Vi anbefaler Byggros' geotekstil type DuPont Typar eller tilsvarende produkt. Det er vigtigt at benytte en fiberdug, som kan holde jord og sand ude og samtidig tillader en vandgennemsivning.

Sp.: Kan man i alle tilfælde erstatte en stenfaskine med en BIO-BLOK® faskine?
Sv.: Ja, blot man følger de gældende dimensioneringsregler.

Sp.: Hvordan renser BIO-BLOK® faskinen regnvandet?
Sv.: BIO-BLOK® er oprindeligt udviklet til rensning af spildevand. Blokken er konstrueret som netrør, således at blokken har et stort overfladeareal pr. kubikmeter blok. Effektiviteten af rensningen afhænger af, hvor stor en overflade der er pr. kubikmeter BIO-BLOK®. Naturen klarer selv resten gennem en organisk omsætning af det tilførte spildevand.

Sp.: Hvad betyder den lodrette berøringsflade for effektiviteten?
Sv.: Den lodrette berøringsflade er højden gange 2. Desto større lodret berøringsflade, desto højere effektivitet. Det er derfor, at man halverer BIO-BLOK® elementerne, hvis jordbundsforholdene er vanskelige. Bundarealet medregnes ikke ved dimensioneringen.

Sp.: Hvad sker der når en BIO-BLOK® halveres ?
Sv.: Den lodrette berøringsflade forøges væsentligt, og derved forøges kapaciteten også. Generelt kan siges, at kapaciteten kan forøges med ca. 20 %, eller at faskinens samlede rumfang kan nedsættes med 20 %.


Hjælp til licitationstekst

Faskinen udføres som en BIO-BLOK® faskine eller tilsvarende. Overfladearealet pr. kubikmeter skal minimum være 80 m2. Faskinens fremstilles af sammensvejsede, lodretstående netrør produceret i det uforgængelige materiale polyethylen med en modulstørrelse på (B x L x H) ca. 54 x 54 x 55 cm.