Udformning af faskiner

 

Udformning af faskiner

Når der etableres en regnvandsfaskine, er det vigtigt, at den lodrette berøringsflade er så stor som mulig, hvorved der opnås den bedste udsivning. Beregningsmæssigt medregnes ikke bunden i faskinen, da bunden ofte med tiden vil blive tilslammet.

Den optimale regnvandsfaskine er en faskine, som kan rumme mest muligt vand, og som har størst mulig lodret berøringsflade. Dette kan opnås ved at etableree lange og smalle faskiner, der via denne vej opnår mest mulig lodret berøringsflade til jorden. Her er BIO-BLOK® faskinen optimal, fordi man kan opdele faskinen i de ønskede bredder.


BIO-BLOK® elementet deles let vha. en sav.


I de efterfølgende eksempler vises det tydeligt, at længdefaskiner har størst lodret berøringsflade, og hvor der er mulighed for etablering af længdefaskiner, bør disse foretrækkes frem for kvadratiske faskiner.

Nedenfor kan du, ved at klikke på billedikonerne, downloade pdf-filer, der viser eksempler på geometriske udformninger af faskiner:

Geometriske udformninger af faskiner

Klik her

 

Eksempel på opbygning af BIO-BLOK® faskiner i 1 lag

Klik her

 

Eksempel på opbygning af BIO-BLOK® faskiner i flere lag

Klik her