Vidste du, at du kan få hjælp til dimensionering?

 

Vidste du, at du kan få hjælp til dimensionering?

Vidste du, at du kan få gratis og uforpligtende rådgivning i forbindelse med dimensionering af faskiner, regnvandsbassiner og spildevandsnedsivning i det åbne land.

Der er mange, som syntes at omfanget af teori og praktiske kundskaber i forbindelse med etablering af ovennævnte er overvældende og uoverskueligt.

Derfor tilbyder EXPO-NET Danmark A/S naturligvis at hjælpe med et vejledende forslag til dimensionering, og dermed sikres, at produktløsningen og projektet kan blive bedst muligt.

Ønskes der direkte hjælp, kan dette hentes på:

     assistance(at)expo-net.dk

eller på: 

     Tlf.: 98 92 21 22
     Fax: 98 92 41 89

Kontaktperson:
Niels Erik Espersen

Niels Erik Espersen er ingeniøruddannet med speciale i kloakteknik og renseanlæg m.m. Har været ansat i 15 år i den offentlige sektor som kommuneingeniør. I de efterfølgende 20 år privatansat, hvoraf de sidste 15 år som udviklingschef for EXPO-NET Danmark A/S. Medlem af styregruppe for Teknologisk Institut vedrørende udarbejdelse af Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift af faskiner.

Følgende oplysninger ønskes oplyst, før det er muligt at dimensionerer
en regnvandsfaskine:

  • Størrelsen af det afvandede, reducerede areal, som skal ledes til en faskine.
  • Hvilken slags jord faskinen skal nedgraves i (evt. oplysninger om K-værdi).
  • Afstand fra terræn til grundvandsspejl.

Er der andre spørgsmål, forsøger vi naturligvis også at svare på disse.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Beregningsskema - Til beregning af BIO-BLOK® faskiner

EXPO-NET har fået udviklet et beregningsskema til dimensioneringsberegning af BIO-BLOK® regnvandsfaskiner. Beregningsskemaet kan beregne forbruget af BIO-BLOK® elementer for fem forskellige jordarter – groft sand, fint sand, silt, sandet ler og siltet ler.

Ved at klikke på nedenstående ikon åbnes beregningsskemaet. Disse beregninger gennemføres i overensstemmelse med Spildevandskomiteens skrift nr. 25, hvor grundlaget for beregningerne og begrænsningerne for anvendelse er angivet.

Faskinen dimensioneres for overbelastning max. 1 gang pr. år (T = 1 år). Den hydrauliske ledningsevne K [m/s] er skønnet for fem jordarter og vælges før dimensionering af faskinen (når muse-markøren holdes over de farvede felter, fremkommer info-tekst).

Det reducerede areal skal være et helt tal mellem 1-10.000, og når arealet er indtastet, klikkes på den jordtype, man ønsker beregning for.

Ved indtastning af det reducerede areal (afvandet areal) og ved valg af jordart (K-værdi) fremkommer der fire forskellige geometriske forslag til opbygning af den ønskede faskine (Løsningsforslag A, B, C og D). Endvidere oplyses det totale forbrug af BIO-BLOK® elementer. Det valgte forslag inklusiv vejledende principskitse fremkommer ved at klikke på forstørrelsesglasset under de fire, farvede tekstfelter i venstre side.

Vi gør opmærksom på, at brug af beregningsskemaet er på eget ansvar.

Klik her