Måling af jordens nedsivningsevne

 

Måling af jordens nedsivningsevne

Infiltrationstest

Jordens evne til at bortlede vand kan undersøges ved at lave en infiltrationstest. Testen kan enten laves ved at måle nedsivningen i et udgravet hul manuelt, eller ved at måle nedsivningen med et infiltrometer.


Manuel infiltrationstest

Fremgangsmåden ved at måle nedsivningen manuelt er angivet i Miljøstyrelsens vejledning. Klik på nedenstående ikon for at se en beskrivelse af den manuelle infiltrationstest.

Klik her
 

Infiltrometer

Et infiltrometer er et instrument, der automatisk måler, hvor meget vand der skal tilsættes til det udgravede hul for at holde vandspejlet konstant. Dette kan så omregnes til nedsivningsevne. En skitse af en infiltrometer ses efterfølgende.


Infiltrometer
Skitse af infiltrometer


Når nedsivningsevnen måles med et infiltrometer, udgraves der et hul ved bunden af sivegrøften, og dette hul fores med en porøs plastsvamp for at sikre, at udgravningen ikke skrider sammen. Se nedenstående.

Udgravning, der er foret med en porøs plastsvamp
Udgravning, der er foret med en porøs plastsvamp

Derefter vandmættes orden, og der måles med infiltrometret, hvor meget vand der skal tilsættes for at holde vandspejlet i hullet i et bestemt niveau. Se nedenstående.

Infiltrometret opsat ved siden af udgravningen
Infiltrometret opsat ved siden af udgravningen

Nøjagtighed

Hverken den manuelle infiltrationstest eller infiltrometermålinger er nøjagtige målinger, men de er velegnede til at give et overblik over, om jorden kan trække.

Rørcentret har lavet et simpelt forsøg, hvor der på tre forskellige lokaliteter blev mål dels manuelt, dels med infiltrometer. Resultaterne ses nedenstående. Her kan det ses, at resultaterne varierer dels ved gentagne målinger med samme metoder, dels mellem de to metoder. Det vigtigste er dog, at hvad enten man vælger manuel måling eller måling med infiltrometer, så får man et resultat i samme størrelsesorden.

  Manuelt Infiltrometer
l/m2 døgn
Hul 1 1,6 1,5
Hul 2 5,6
7,3
8,3
Hul 3 19 22,4
20,9
16,1
Resultat af infiltrationstest dels manuelt, dels med infiltrometer


Dimensionering

Ud fra resultatet af infiltrationstesten kan arealet af nedsivningsdelen beregnes. Husstandens vandforbrug skal kendes, og her kan tallene fra Miljøstyrelsens vejledning bruges.


I nedenstående figur er arealet af nedsivningsdelen beregnet for de tre nedsivningstests.

Nødvendigt nedsivningsareal m2
  Manuelt Infiltrometer
Hul 1 469 500
Hul 2 134 103
90
Hul 3 39 33
36
47
Eksempel på beregning af nedsivningsareal efter måling af jordens infiltrationsevne. Vandforbrug 750 l/døgn.

Infiltrationstesten er ikke nøjagtig, så det nødvendige nedsivningsareal kan reguleres lidt op og ned, så det passer med de lokale forhold og tilgængelige produkter på markedet.Kilde:
Erfaringer med nedsivningsanlæg
Rørcenter-anvisning 013

 

Februar 2007