Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv2010-01-22 Generationsskifte på EXPO-NET Danmark A/S

Fr.o.m. den 1 februari 2010 bytte EXPO-NET verkställande direktör...

Fr.o.m. den 1 februari 2010 övertog Lars Klinkby posten som VD på EXPO-NET Danmark A/S.

Lars Klinkby, 41 år, anställdes i företaget 1996. Genom åren har Lars ansvarat för olika områden inom personal, produktion, logistik och försäljning.

John Klinkby, som har lett företaget sedan 1971, tillträdde som styrelsens ordförande. John kommer att fortsätta sin dagliga aktivitet i företaget med speciell fokus på produkt- och företagsutveckling.