Dimensionering

 

Dimensionering

Dimensionering av fördröjningsmagasin ska genomföras med hänsyn till lokala förhållanden och fysiska ramar för placering i enlighet med känd kunskap om teknisk hygien, avloppsvattenteknik och anläggningsteknik.

När kravet för fördröjningsmagasinets volym är fastställt används BIO-BLOK®-modulens volym på 0,152 m3 som enhet som divideras till värdet av den önskade vattenvolymen. Därefter vet man hur många BIO-BLOK®-moduler som behövs.

Nästa steg är att bestämma fördröjningsmagasinets geometri, höjd, bredd och längd så att önskad vattenvolym stämmer överens med ett antal hela moduler.