Komprimeringskrav

 

Komprimeringskrav

Komprimering av jord i samband med anläggning av BIO-BLOK®-moduler

Som utgångspunkt kan den uppgrävda jorden återanvändas som kring- och fyllnadsmaterial eftersom både friktions- och kohesionsjord kan användas. Kohesionsjord medför i regel större sättningar än friktionsjord. Dessutom kan steninnehållet i kringfyllnadsmaterialet göra att det uppstår punktdeformationer. Om den uppgrävda jorden uppfyller följande krav och stämmer överens med kraven för komprimering kan materialet återanvändas för att bygga in dagvattensystemet. Vi rekommenderar att denna installationsfas bevakas noga.Komprimering av råjord
Råjord ska byggas in/komprimeras till följande genomsnittliga krav som bestäms med minst tre prover och inget enskilt värde får vara mer än 3 % under genomsnittskravet.

 
    Kontrollmetod
    Isotopmetod Sandefterfyllnad
a)  Råjordslager under råjordsfyllnad 92 % S. P. 94 % S. P.
b)  Råjordslager under fyllsand 95 % S. P. 97 % S. P.
c) Råjordslager under bottenförstärkningsgrus 96 % S. P. 98 % S. P.
d) Råjordsfyllning i terräng 92 % S. P. 94 % S. P.
e) Råjordsfyllning i vägfördämning – djup > 2 m 92 % S. P. 94 % S. P.
f) Råjordsfyllning i vägfördämning – djup ≤ 2 m 92 % S. P. 94 % S. P.

Referensvärdena fastställs med hjälp av Standard Proctor-försök på laboratorium.Komprimering av fyllsand
Fyllsand ska byggas in/komprimeras till följande genomsnittliga krav som bestäms med minst tre prover. Inga enskilda värden får vara mer än 3 % under genomsnittskravet.
 
  Kontrollmetod
Isotopmetod Sandefterfyllnad
a)  Fyllsand i installationsdike / installations-utgrävning i terräng 93 % S. P. 95 % S. P.
b)  Fyllsand i installationsdike / installations-utgrävning i beläggningsområden – 
lätt trafik (cykelvägar/trottoarer osv.)
95 % S. P. 97 % S. P.
c) Fyllsand i installationsdike / installations-utgrävning i beläggningsområden – 
tung trafik (vägar)
98 % S. P. 100 % S. P.
d) Fyllsand i beläggningsområden – 
lätt trafik (cykelvägar/trottoarer osv.)
95 % S. P. 97 % S. P.
e) Fyllsand i beläggningsområden – 
tung trafik (vägar)
98 % S. P. 100 % S. P.
f) Fyllsand till sandfundament (bärande väggar) 98 % S. P. 100 % S. P.
g) Fyllsand i byggnadsområden – 
lätt golvlast (bostadshus)
96 % S.P. 98 % S.P.
h) Fyllsand i byggnadsområden – 
tung golvlast (industribyggnader)
98 % S.P. 100 % S.P.
i) Fyllsand utanför byggnadsområden 93 % S.P. 95 % S.P.

Referensvärdena fastställs med hjälp av Standard Proctor-försök på laboratorium.Komprimering av bottenförstärkningsgrus
Bottenförstärkningsgrus ska byggas in/komprimeras till följande genomsnittliga krav som bestäms med minst tre prover. Inga enskilda värden får vara mer än 3 % under genomsnittskravet.

  Kontrollmetod
Isotopmetod Sandefterfyllnad
a)  Bottenförstärkningsgrus under beläggningar – 
lätt tryck (cykelvägar/trottoarer osv.)
95 % S. P. 97 % S. P.
b)  Bottenförstärkningsgrus under beläggningar – 
tung trafik (vägar)
95 % S. P. 97 % S. P.

Referensvärdena fastställs med hjälp av Standard Proctor-försök på laboratorium.


Komprimering av bärlagergrus
Bärlagergrus ska byggas in/komprimeras till följande genomsnittliga krav som bestäms med minst tre prover. Inga enskilda värden får vara mer än 2 % under genomsnittskravet.

  Kontrollmetod
Isotopmetod Sandefterfyllnad
a)  Bärlagergrus i byggarbetsplatsvägar 93 % M. P. 96 % M. P.
b)  Bärlagergrus under beläggningar – 
lätt tryck (cykelvägar/trottoarer osv.)
92 % M. P. 95 % M. P.
c) Bärlagergrus under beläggningar – 
tung trafik (vägar) (cykelvägar/trottoarer osv.)
94 % M.P. 97 % M.P.

Referensvärdena fastställs med hjälp av Modifierad Proctor (MP) eller ASTM-vibrationsinstampning som bestäms på laboratorium.


Förstärkning av utgrävning

EXPO-NET har utarbetat ett exempel på hur man kan förstärka en utgrävning.

Klicka på nedanstående ikon för att se exemplet.


(finns endast på danska)
Källa till text om komprimering:
Danska vägverkets normer