Röranslutningar

 

Röranslutningar

Det är mycket viktigt att välja rätt röranslutning till fördröjningsmagasin. Vi rekommenderar därför att du endast använder den visade röranslutningen (se nederst på sidan) där tillförsel av tilloppsvatten och frånloppsvatten sker via ett rör som ligger under BIO-BLOK®-modulerna.

Det finns många fördelar med detta system, bland annat följande:
  • Systemet är i stort sett självrensande genom att sand osv. har svårt att komma in i BIO-BLOK®-modulen. När vattnet kommer in i magasinet ska sanden föras med upp av den uppåtgående vattenströmmen samtidigt som det finns en vågrät vattenström som hela tiden löper genom röret via vattenbromsen. När vattnet leds ut ur magasinet rinner det endast åt motsatt håll, dvs. från magasinet via hålen i röret och bort. Om det kommer in sand osv. i systemet via vattnets inlopp sköljs denna ut igen.
  • Kommer det in sand i systemet hamnar sanden i röret under BIO-BLOK®-modulerna. Sanden kan lätt avlägnas med en slamsugare via en av de två genomloppsbrunnarna.
  • Vattennivån i fördröjningsmagasinet kan inspekteras i någon av de två genomloppsbrunnarna.
  • Till- och frånloppsledningen kan tv-övervakas.
Klicka på nedanstående ikon för att se den rekommenderade anslutningen.


(finns endast på danska)