Tillbehör

 

Tillbehör

Alla BIO-BLOK® -moduler ska fästas ihop med rostfria stålklamrar. EXPO-NET lånar gärna ut en häftpistol på begäran, vilket underlättar ihopsättningen av de enskilda modulerna. Vi tillhandahåller även rostfria stålklamrar om så önskas.


Häftpistol och stålklammerIhopsatta moduler

Om fördröjningsmagasinet ska bestå av flera lager ska du använda styrnipplar som förhindrar att lagren förskjuts i förhållande till varandra. BIO-BLOK® fördröjningsmagasin kan anläggas i flera lager beroende på jordens belastning. Mer information finns i avsnittet Produktdata som du kommer till genom att klicka på följande länk. » Läs mer


BIO-BLOK® styrnippel


BIO-BLOK®-styrnipplarna har avrundade ändar som smalnar av så att det går snabbt och enkelt att montera de moduler som ska ligga ovanpå. Styrnipplarnas avsmalnande ändar ”fastnar” i rörändarna på modulen ovanför när den läggs dit.


Montering av styrnipplar


Användningen av styrnipplar i fördröjningsmagasin med moduler i flera lager gör att fördröjningsmagasinets moduler fungerar som en samlad och låst enhet, vilket är en bidragande orsak till att det är så enkelt att anlägga fördröjningsmagasinen.


Fördröjningsmagasinet låses med styrnipplar


Alla vågräta skarvar mellan modulerna måste låsas med rostfria stålklamrar. På så sätt får man en stark och flexibel konstruktion som kommer att kunna ta upp varierande belastningar från det omkringliggande jordlagret utan att det uppstår brott på modulernas nätrörskonstruktioner.


BIO-BLOK® monterat med styrnipplar