Montering, tillbehör och komprimeringskrav

Montering, tillbehör och komprimeringskrav

Montering och tillbehör


Det är både enkelt och går snabbt att anlägga små och stora dagvattensystem med BIO-BLOK®-modulerna. Gräv hålet och jämna till botten.

Lägg sedan ut geotextil (fiberduk) och placera ut modulerna. Anslut till- och frånloppsrör till dagvattensystemet, täck över och packa in sidorna och ovansidan med fiberduk. Vi rekommenderar att fiberduken perforeras i dagvattensystemets botten. Detta görs enkelt genom de lodräta nätrören.

När dagvattensystemet (inkl. fiberduken) är på plats ska det täckas över med ca 10 cm ren sand så att fiberduken skyddas mot vassa stenar och liknande. Om området är belastat eller dåligt fyllt rekommenderar vi att konstruktionen förstärks med ett armeringsnät av plast, t.ex. EXPO-1211 Std. Detta nät läggs ut över sandlagret. Därmed säkerställer man att fiberduken förblir intakt samtidigt som man får en mer enhetlig och jämn belastning. Se eventuellt skissritningarna under avsnittet Utformning av dagvattensystem genom att klicka på följande länk. » Läs mer


Dagvattensystem under anläggning


Alla BIO-BLOK® -moduler ska fästas ihop med rostfria stålklamrar. EXPO-NET lånar gärna ut en häftpistol på begäran, vilket underlättar ihopsättningen av de enskilda modulerna. Vi tillhandahåller även rostfria stålklamrar om så önskas.


Häftpistol och stålklammerIhopsatta moduler


Om dagvattensystemet ska bestå av flera lager ska du använda styrnipplar som förhindrar att lagren förskjuts i förhållande till varandra. BIO-BLOK® dagvattensystem kan anläggas i flera lager beroende på jordens belastning. Mer information finns i avsnittet Produktdata som du kommer till genom att klicka på följande länk. » Läs mer


BIO-BLOK® styrnippel


BIO-BLOK®-styrnipplarna har avrundade ändar som smalnar av så att det går snabbt och enkelt att montera de moduler som ska ligga ovanpå. Styrnipplarnas avsmalnande ändar ”fastnar” i rörändarna på modulen ovanför när den läggs dit.


Montering av styrnipplar


Användningen av styrnipplar i dagvattensystem med moduler i flera lager gör att dagvattensystemets moduler fungerar som en samlad och låst enhet, vilket är en bidragande orsak till att det är så enkelt att anlägga dagvattensystemen.


Dagvattensystemet låses med styrnipplar


Alla vågräta skarvar mellan modulerna måste låsas med rostfria stålklamrar. På så sätt får man en stark och flexibel konstruktion som kommer att kunna ta upp varierande belastningar från det omkringliggande jordlagret utan att det uppstår brott på modulernas nätrörskonstruktioner.

BIO-BLOK® monterat med styrnipplarKomprimering 

Komprimering av jord i samband med anläggning av BIO-BLOK®-moduler

Som utgångspunkt kan den uppgrävda jorden återanvändas som kring- och fyllnadsmaterial eftersom både friktions- och kohesionsjord kan användas. Kohesionsjord medför i regel större sättningar än friktionsjord. Dessutom kan steninnehållet i kringfyllnadsmaterialet göra att det uppstår punktdeformationer. Om den uppgrävda jorden uppfyller följande krav och stämmer överens med kraven för komprimering kan materialet återanvändas för att bygga in dagvattensystemet. Vi rekommenderar att denna installationsfas bevakas noga.


Komprimering av råjord
Råjord ska byggas in/komprimeras till följande genomsnittliga krav som bestäms med minst tre prover och inget enskilt värde får vara mer än 3 % under genomsnittskravet.

    Kontrollmetod
    Isotopmetod Sandefterfyllnad
a)  Råjordslager under råjordsfyllnad 92 % S. P. 94 % S. P.
b)  Råjordslager under fyllsand 95 % S. P. 97 % S. P.
c) Råjordslager under bottenförstärkningsgrus 96 % S. P. 98 % S. P.
d) Råjordsfyllning i terräng 92 % S. P. 94 % S. P.
e) Råjordsfyllning i vägfördämning – djup > 2 m 92 % S. P. 94 % S. P.
f) Råjordsfyllning i vägfördämning – djup ≤ 2 m 92 % S. P. 94 % S. P.

Referensvärdena fastställs med hjälp av Standard Proctor-försök på laboratorium.Komprimering av fyllsand
Fyllsand ska byggas in/komprimeras till följande genomsnittliga krav som bestäms med minst tre prover. Inga enskilda värden får vara mer än 3 % under genomsnittskravet.

  Kontrollmetod
Isotopmetod Sandefterfyllnad
a)  Fyllsand i installationsdike / installationsutgrävning i terräng 93 % S. P. 95 % S. P.
b)  Fyllsand i installationsdike / installationsutgrävning i beläggningsområden – lätt trafik (cykelvägar/trottoarer osv.) 95 % S. P. 97 % S. P.
c) Fyllsand i installationsdike / installationsutgrävning i beläggningsområden – tung trafik (vägar) 98 % S. P. 100 % S. P.
d) Fyllsand i beläggningsområden –
lätt trafik (cykelvägar/trottoarer osv.)
95 % S. P. 97 % S. P.
e) Fyllsand i beläggningsområden –
tung trafik (vägar)
98 % S. P. 100 % S. P.
f) Fyllsand till sandfundament (bärande väggar) 98 % S. P. 100 % S. P.
g) Fyllsand i byggnadsområden –
lätt golvlast (bostadshus)
96 % S.P. 98 % S.P.
h) Fyllsand i byggnadsområden –
tung golvlast (industribyggnader)
98 % S.P. 100 % S.P.
i) Fyllsand utanför byggnadsområden 93 % S.P. 95 % S.P.

Referensvärdena fastställs med hjälp av Standard Proctor-försök på laboratorium.Komprimering av bottenförstärkningsgrus
Bottenförstärkningsgrus ska byggas in/komprimeras till följande genomsnittliga krav som bestäms med minst tre prover. Inga enskilda värden får vara mer än 3 % under genomsnittskravet.

  Kontrollmetod
Isotopmetod Sandefterfyllnad
a)  Bottenförstärkningsgrus under beläggningar –
lätt tryck (cykelvägar/trottoarer osv.)
95 % S. P. 97 % S. P.
b)  Bottenförstärkningsgrus under beläggningar –
tung trafik (vägar)
95 % S. P. 97 % S. P.

Referensvärdena fastställs med hjälp av Standard Proctor-försök på laboratorium.


Komprimering av bärlagergrus
Bärlagergrus ska byggas in/komprimeras till följande genomsnittliga krav som bestäms med minst tre prover. Inga enskilda värden får vara mer än 2 % under genomsnittskravet.

  Kontrollmetod
Isotopmetod Sandefterfyllnad
a)  Bärlagergrus i byggarbetsplatsvägar 93 % M. P. 96 % M. P.
b)  Bärlagergrus under beläggningar –
lätt tryck (cykelvägar/trottoarer osv.)
92 % M. P. 95 % M. P.
c) Bärlagergrus under beläggningar –
tung trafik (vägar) (cykelvägar/trottoarer osv.)
94 % M.P. 97 % M.P.

Referensvärdena fastställs med hjälp av Modifierad Proctor (MP) eller ASTM-vibrationsinstampning som bestäms på laboratorium.Förstärkning av utgrävning

EXPO-NET har utarbetat ett exempel på hur man kan förstärka en utgrävning.

Klicka på nedanstående ikon för att se exemplet.

Klicka härKälla till text om komprimering:
Danska vägverkets normer