Röranslutningar

Röranslutningar

BIO-BLOK® dagvattensystem behöver inte några särskilda rörkopplingar för att anslutas till tilloppsledningen. Det innebär att du fritt kan välja vilken anslutningsform som är mest praktisk och enklast i varje enskilt fall. Oavsett vilken lösning du väljer är detta mycket billigare än om du måste köpa extra rörkopplingar.

Röranslutningar kan antingen göras högst upp, från botten eller direkt in i dagvattensystemets sida. EXPO-NET rekommenderar att du alltid använder anslutningar som antingen sitter högst upp på dagvattensystemet eller i botten. Anledningen är att risken för tilltäppning är betydligt mindre än om tilloppsledningen monteras direkt in i sidan på dagvattensystemet.


Anslutning i botten

Att ha anslutningen i botten av dagvattensystemet är bra på grund av att man då har möjlighet att rensa bort sand och löv med mera om sådant skulle ha passerat den tillhörande takbrunnen. Samtidigt sparar man även på grävdjupet vilket kan vara en stor fördel i områden med hög grundvattennivå – se skissritningen genom att klicka på nedanstående ikon.

Skissritning av stora dagvattensystem med bottenanslutningar
 


Klicka här

Om du väljer lösningen med anslutning i botten kommer dagvattensystemet högre upp så att det område som är ovanför grundvattennivån kan utnyttjas så att vatten infiltreras till jorden.

Observera att BIO-BLOK® dagvattensystem ska placeras i områden där det inte förekommer större belastningar – t.ex. gräsytor och trädgårdar.

Tänk också på att dagvattensystem med denna anslutningsform luftas via närmaste takbrunn eller motsvarande.

 

Etablering av dagvattensystem vid hög grundvattennivå


Dagvattensystem för infiltration vid hög grundvattennivå

 

Anslutning överst

Om du väljer att ha anslutningen överst bör tilloppsröret löpa en bit in över dagvattensystemet och röret ska sedan avslutas med en 90 graders böj som går ned högst upp i dagvattensystemet eller med en propp eller slutmuff efter att ett lämpligt antal hål har borrats på rörets undersida ned mot dagvattensystemets ovansida så att det ditledda vattnet leds fritt in i dagvattensystemet.


Exempel på röranslutning överst med hålborr


Exempel på rör monterat med hålen nedåt


Anslutning i sidan

Om anslutningen placeras i sidan på modulen rekommenderar vi att du använder en hålborr som kan skära bort material i modulen så att röret kan skjutas in en lämplig bit i modulen. På så sätt säkerställer man att röret inte förskjuts.

Hålborr till sidoanslutning


Vid röranslutningar i dagvattensystemets sidor ska fiberduken anpassas till röranslutningen genom att man skär ut ett litet kryss och fäster ”flikarna” som uppstår på anslutningsröret med hjälp av plastremmar eller liknande.

Skarven kan skyddas ytterligare mot jordinträngning i dagvattensystemet genom att man omsluter röranslutningen med ett extra stycke fiberduk.


Exempel på röranslutning i sidan